Full kontroll på mobil-
utgiftene. Den følelsen. 

Mytos gir kontroll over bedriftens mobilutgifter

Mytos er en nettbasert og brukervennlig løsning som gir bedriften 100 prosent kontroll over mobilutgiftene, og skiller mellom mobilkostnader til privatbruk og bruk i jobben. Bedriften sparer tid og utgifter,  og du kan konsentrere deg om viktigere arbeidsoppgaver. 

Hva betyr Kostnadskontroll for bedriften?

Løsningen genererer en lettfattelig rapport med oversikt over privat mobilbruk til lønns- og trekkoppgavene. Slik unngår bedriften manuell rapportering. 

Rapporter mobilskatten for fjoråret på en, to, tre.

Løsningen regner automatisk ut grunnlaget for mobilskatt som skal innrapporteres til myndighetene. Tjenesten sikrer også at bedriften til enhver tid følger de gjeldende skattereglene*.

Programmet er brukervennlig, krever ingen innstallering og er enkelt å komme i gang med da det kjøres i skyen til Microsoft.

Løsningen har en rekke smarte funksjoner:

Mobil kostnadskontroll gir deg en grafisk oversikt over bedriftens mobilkostnader og mobiltelefonbruk. Det hele grupperes på en visuell, forståelig og søkbar måte.

Med mobilbrukpolicy får både ledere og ansatte klare retningslinjer for bruk av mobiltelefoni.

Generer automatisk riktig mobilskatt for ansatte.

Ved hjelp av kostnadsallokering kan bedriften automatisk fordele brukernes mobilkostnader til rett kostnadssted.

Tilleggstjenesten Asset Management gir full kontroll over bedriftens mobiltelefoner.

Vi tilbyr også rådgivning rundt tiltak for reduksjon av mobilkostnader. 

* Regjeringen vedtok nye skatteregler for mobilbruk med virkning fra 1. januar 2014. Endringene gir forenklet rapportering, men også økte kostnader for mange bedrifter. Kunder av oss vil automatisk være tilpasset det nye lovverket, og de vil fortsatt spare betydelig med arbeid og utgifter.

Hva betyr løsningen for den ansatte?

Løsningen gir også ansatte forutsigbarhet i mobilbruken. Den enkelte blir fri til å bruke mobilen til akkurat det han/hun ønsker, for eksempel til kjøp av billetter, apper, og bidrag til ideelle organisasjoner etc.

Mytos sikrer at den ansatte vet nøyaktig hvilke tjenester og bruk bedriften dekker, og hva man må betale for selv. 

 

Kontakt oss, så forteller vi mer!  Finn ditt bedriftssenter

Mytos

  • Skiller mellom mobilbruk til privat og jobb
  • Gir bedriften oversikt over mobilbruken
  • Øker bedriftens kostnadskontroll
  • Sparer bedriften for tid og penger
  • Sikrer at lover og regler etterleves
  • Gir den ansatte frihet til å bruke mobilen til det man vil